Med za dug vijek

Paketne rojeve je najbolje formirati od viška pčela kada ih ima najviše a to je u maju mjesecu za naše pašne prilike u Bosni. Rojevi se prave tako što se obezbjedi prvo papirna ambalaža od obične kutije koju treba uz malo volje prepraviti i imamo kutiju za transport rojeva.

Paketni rojevi


Naseljavanje kosnice paketnim rojem kod pcelara u Tuzli

Na slici se vidi naseljavanje 2 paketna roja na pčelinjaku u Tuzli kod pčelara Nuske 21.04.2011!Naseljavanje kosnice paketnim rojem kod pcelara u Tuzli

Naseljavanje kosnice paketnim rojem kod pcelara u Tuzli

Pčelar Nusko sa svoja dva formirana društva 21.04.2011 godine u Tuzli, neka mu je sa srećom i Medno!

Naseljene kosnice paketnim rojem kod pcelara u Tuzli

Naseljene kosnice paketnim rojem kod pcelara u Tuzli


Na donjim slikama naseljavanje dva paketna roja kod "Mense" u Babicama kod Lukavca, predivan teren za pčele a i ljudi!

Menso BabiceNaseljavanje kosnica paketnim rojevima!

P.S. Nemojte nikom reći, Menso nam se malo boji pčela jer vidite gdje se izmakao gore ali oslobodiće se on, neka mu bude MEDNO !
 
Formiranje paketnih rojeva na okvirima!


Povratak na vrh >>>

Copyright (c)2011 Moje pčele
Powered by: Best Web Hosting and Affiliate Programs Directory. Created with Free Website Builder